RegiSPORT je informačný systém vytvorený pre potreby Slovenského paralympíjskeho výboru. Jeho hlavnou úlohou je zefektívniť komunikáciu medzi zväzmi, športovcami a športovými klubmi.

Do toho systému sú zapojené tieto subjekty: Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ), Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím (SZSMP), Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov (SAZPS) a Slovenský paralympijský výbor (SPV). Všetky subjekty majú vlastnú databázu údajov.

Bezpečne, jednoducho, kedykoľvek a kdekoľvek. A navyše toho zvládnete omnoho viac.


RegiSPORT zahŕňa tieto podsystémy:


© Copyright 2016 - 2024 Slovenský paralympijský výbor